Programma

Dag 1

9.00 – 17.00 uur

Plenaire sessies:
 • Pathogene micro-organismen: een overzicht
 • Microbiologische technieken en diagnostiek
 • Principes van antibiotische therapie
Werkgroepen:
 • Bloedbaaninfecties
 • Luchtweg- en KNO-infecties
 • CZS-infecties
 • Infecties van botten, gewrichten, huid en weke delen.
 • Vanaf 18.00 avondprogramma met diner.

Dag 2

9.00 – 17.00 uur

 Plenaire sessies:
 • Resistente micro-organismen
 • Reserve antibiotica & antibiotic stewardship
 • Farmacokinetiek en farmacodynamiek van antibiotica
 • Principes van therapeutic-drugmonitoring
Werkgroepen:
 • Antibioticabeleid onder bijzondere omstandigheden (immuungecompromitteerd; kunstmateriaal)
 • Behandeling van neonatale infecties
 • Antibiotische therapie bij urineweginfecties en infecties met resistente micro-organismen.
 • Therapeutic drug monitoring.